شیخ روح الله شفیعیان
یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام روح الله شفیعیان

درد بی دردی

درد بی دردی

درد حاصل کن که درمان درد تست

در دو عالم داروی جان درد تست

هرکرا دردیست درمانش مباد

هرکه درمان خواهد او جانش مباد

(منطق الطیر عطار)

شبلی گفت به سه درد مبتلا شدم هر یک از دیگری بزرگتر! گفتند اول چه؟ گفت اینکه حق از دلم رفته. گفتند از این بزرگتر چه؟ گفت آنکه باطل جای آن را گرفته. گفتند از این بزرگتر چه؟ گفت آنکه مرا از این دردی نیست!!

دیدگاه‌ها
ارسال دیدگاه
درحال ارسال دیدگاه ...