شیخ روح الله شفیعیان
یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام روح الله شفیعیان

صبر است صبر چاره مردان روزگار

صبر است صبر چاره مردان روزگار

امروز «تصادف» زهرا خواهر مؤمنه، فاضله و مهربانم را از من گرفت. إنّا للّه وإنّا الیه راجعون

مهين مهرورزان كه آزاده‌اندبريزند از دام جان تارها
به خون خود آغشته و رفته‌اندچه گلهاى رنگين به جويبارها
دیدگاه‌ها
ارسال دیدگاه
درحال ارسال دیدگاه ...