شیخ روح الله شفیعیان
یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام روح الله شفیعیان

عید آمد و عید آمد

عید آمد و عید آمد

ساقیا آمدن عید مبارک بادت

وان مواعید که کردی مرواد از یادت

برسان بندگی دختر رز گو به درآی

که دم و همت ما کرد ز بند آزادت

دیدگاه‌ها
ارسال دیدگاه
درحال ارسال دیدگاه ...