شیخ روح الله شفیعیان
یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام روح الله شفیعیان

سیدحسن آقامیری

طلبه‌های ویلچرران!

به کدام راضی شوم؟! وعظی کنم، روضه‌ای بخوانم و آسوده خاطر و راحت‌طلبانه بااحترام زندگانی به سر کنم یا رسالت‌های اجتماعی یک طلبه را پی گیرم؟!