شیخ روح الله شفیعیان
یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام روح الله شفیعیان

سید علی قاضی

چگونه عمامه‌های انگلیسی متولد شدند؟

وقتی حوزۀ علمیه از بوی عرفان هم متنفر یاشد، تهذیب نفس و خودسازی بی‌معنا شده و از میان قلبهای خالی از معنویت، عمامه‌های انگلیسی متولد می‌شوند.

تانک‌های صدام

صدام ... با اينكه ظالم است و ستمكار است ولى معذلك اين خطرناكتر است يا آنكه از اوّل عمر ريشى گذاشته و پشمى و عمّامه‌اى و قبائى و ردائى و رفته در سردابهاى نمور نجف، براى اينكه رئيس بشوم، نه براى اينكه من خدمتى به دين كنم.

آن یک ساعت تبدیل به بیست و چهار ساعت شد

علامه طباطبائی دربارۀ پدر بزرگوار آيت عظماى حق‌ حاج میرزا علی آقای قاضی ـ خداوند رحمت خاصش را نصیب آنها بگرداند ـ‌ می‌فرمایند:

حاج میرزا حسین قاضی از شاگردان مرحوم میرزای شیرازی بود و چون از نزد میرزا خواست خداحافظی کند و به تبریز برود مرحوم میرزا به او گفت: «حالا که می‌روی شب و روز یک ساعت به خود بپرداز»

بعد از چندی که مرحوم میرزا از دیگران دربارۀ مرحوم حاج میرزا حسین قاضی حال پرسید، در جواب گفتند: «آقا آن یک ساعت تبدیل به بیست و چهار ساعت شده» که همواره در مراقبت و حضور و عزلت بود. اما عزلتی که:

هرگز میان حاضر و غائب شنیده‌ایمن در میان جمع دلم جای دیگر است

در آسمان معرفت، ص ۲۷