شیخ روح الله شفیعیان
یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام روح الله شفیعیان

شب قدر

خم باده فروش

برنداريم سر از پاى خم باده فروش

ما نهاديم سر اينجا كه أثر يافته‌ايم‌