شیخ روح الله شفیعیان
یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام روح الله شفیعیان

شیخیه

چگونه شیخی مسلک شدم؟

سال گذشته با فردی برخورد کردم که طرفدار پر رو پا قرص شیخیه بود گفتم که چه شد به حقانیت این گروه پی بردی؟

گفت با این گروه تازه آشنا شده بودم که برای تحقیق از حقانیت آنها رفتم حرم مطهر رضوی و در چند حلقه معرفت شرکت کردم و انتقادات علما را از ایشان شنیدم

آنقدر تهمت به این بدبدختها زدند که شاخ درآوردم حتی یکی گفت که شیخیه شش امامی است !!!!

طبیعتا آخوندها را رها کردم وشیخی مسلک شدم!!

  • شیخیه