شیخ روح الله شفیعیان
یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام روح الله شفیعیان

میرزا حسین قاضی

آن یک ساعت تبدیل به بیست و چهار ساعت شد

علامه طباطبائی دربارۀ پدر بزرگوار آيت عظماى حق‌ حاج میرزا علی آقای قاضی ـ خداوند رحمت خاصش را نصیب آنها بگرداند ـ‌ می‌فرمایند:

حاج میرزا حسین قاضی از شاگردان مرحوم میرزای شیرازی بود و چون از نزد میرزا خواست خداحافظی کند و به تبریز برود مرحوم میرزا به او گفت: «حالا که می‌روی شب و روز یک ساعت به خود بپرداز»

بعد از چندی که مرحوم میرزا از دیگران دربارۀ مرحوم حاج میرزا حسین قاضی حال پرسید، در جواب گفتند: «آقا آن یک ساعت تبدیل به بیست و چهار ساعت شده» که همواره در مراقبت و حضور و عزلت بود. اما عزلتی که:

هرگز میان حاضر و غائب شنیده‌ایمن در میان جمع دلم جای دیگر است

در آسمان معرفت، ص ۲۷