شیخ روح الله شفیعیان
یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام روح الله شفیعیان

ناصبی

ناصبی؛ دشمن ما یا دشمن اهل بیت؟

گروهی از برادران اهل سنت که در فضای مجازی با نام «پرچم توحید» مشغول فعالیتند پس از چند سؤال و جواب تلگرامی از یکی از دوستان ایمانی، متأسفانه سؤال و جوابها را تقطیع کرده و اعلام می‌کنند در مناظره با یک عالم شیعی به پیروزی رسیده‌اند.